N1

N1 Junbi

N1 là trình độ tiếng Nhật cao và khó nhất.

Khóa học N1 tại Chiaki là khóa học đặc biệt duy nhất tại Hà Nội với mỗi lớp chỉ từ 3-5 học viên.

Chiaki đưa ra khóa học N1 với các tiêu chí:

  1. Chương trình học:

Học theo các kỹ năng: Từ vựng (Bao gồm chữ Hán) – Ngữ Pháp – Đọc Hiểu – Nghe Hiểu.

Phù hợp với những bạn đã hoàn thành xong chương trình học N2 hoặc tương đương, muốn giành được chứng chỉ JLPT cấp độ 1 vào kỳ thi JLPT sắp tới.

2. Giáo trình: Giáo trình riêng phù hợp với từng kỹ năng do chính giáo viên của Chiaki – đã có kinh nghiệm ôn thi N1 biên soạn phù hợp với người học.

Chi tiết thời gian và lịch học xem tại Lịch khai giảng.

N1 Taisaku

N1 là trình độ tiếng Nhật cao và khó nhất.

Khóa học N1 tại Chiaki là khóa học đặc biệt duy nhất tại Hà Nội với mỗi lớp chỉ từ 3-5 học viên.

  1. Chương trình học:

Học theo các kỹ năng: Từ vựng (Bao gồm chữ Hán) – Ngữ Pháp – Đọc Hiểu – Nghe Hiểu.

Phù hợp với những bạn đã hoàn thành xong chương trình học N2 hoặc tương đương, muốn giành được chứng chỉ JLPT cấp độ 1 vào kỳ thi JLPT sắp tới.

2. Giáo trình:

Giáo trình riêng phù hợp với từng kỹ năng do chính giáo viên của Chiaki – đã có kinh nghiệm ôn thi N1 biên soạn phù hợp với người học.

Chi tiết thời gian và lịch học xem tại Lịch khai giảng.