N4

N4 là khóa học dành cho những bạn đã hoàn thành chương trình N5. Các mẫu ngữ pháp gắn liền với thực tiễn đã bắt đầu phức tạp hơn so với N5 đòi hỏi giáo viên phải định hướng thật tốt cho người học.

  1. Chương trình học
  • Bài 26~50 Minna no Nihongo
  • Luyện tập giao tiếp thông qua các cuộc hội thoại gần gũi với cuộc sống
  • Luyện thi JLPT N4
  • Ngoài giờ học, học viên sẽ được tham gia các buổi ngoại khóa với người Nhật để nâng cao phản xạ giao tiếp.

2. Giáo trình

Dựa trên giáo trình Minna no Nihongo nổi tiếng, các giáo viên tại Chiaki đã biên soạn lại sao cho phù hợp với người Việt Nam, đảm bảo việc học Nhanh-Chất lượng và Riêng biệt.

 

Chi tiết thời gian và lịch học xem tại Lịch khai giảng.