Lộ trình học

Trại hè CHIAKI 2019 – “ƯƠM MẦM GIẤC MƠ NHẬT BẢN” bao gồm 4 tuần với lịch trình tổng quát như sau:

Các vị phụ huynh có thể tham khảo lịch trình cụ thể trong tuần:

ĐĂNG KÝ HỌC CÙNG CHIAKI